Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig eid investeringsselskap. 

Vårt oppdrag er å gjøre investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

 

Et fullstendig nettsted for Nysnø Klimainvesteringer vil bli lansert over sommeren 2018.

shutterstock_620906480_justert2.jpg

– Vi leter etter selskaper som har et stort potensial.

SIRI KALVIG, ADMINISTRERENDE DIREKTØR

 

Kontakt oss

Navn
Navn
Personopplysninger *
 
 

Jobbmuligheter

Nysnø er i ferd med å bygge opp organisasjonen og vi vil komme til å trenge folk innenfor kategoriene nedenfor. Hvis du har et sterkt ønske om å være med å bidra til reduserte klimagassutslipp, lønnsom vekst og verdiskaping i Norge er det mulig å sende søknader til oss. Du må i så tilfellet merke søknaden tydelig med en av de fire stillingskategoriene. Søknad sendes til jobb@nysnoinvest.no. Ved å sende inn søknad til oss aksepterer du personvernerklæringen vår (→ Personvernerklæring Nysnø Klimainvesteringer ). Vær oppmerksom på at vi ikke enda har klart for oss omfanget av nyansettelser inneværende år og det kan ta tid før vi behandler søknaden.

Overordnet ønsker vi at våre medarbeidere har evnen til selvstendig arbeid, er initiativrike og nytenkende. Nysnø er en organisasjon hvor det må påberegnes mye nybrottsarbeid og alle medarbeidere må være innstilt på å jobbe i et tverrfaglig team og ha ønske om å skape samfunnsnyttige resultater sammen.

Stillingskategorier:

1-    Compliance og juridisk
Løsnings- og prosessorientert med evne til å se det store bildet. Erfaring fra kontrollarbeid, ESG, forretningsutvikling og tilrettelegging av interne prosesser. 
Høyere økonomisk eller juridisk utdanning.

2-    Analytikere
Analytisk og kvantitativt sterk med genuin interesse for investeringer. Finansfaglig og/eller teknisk bakgrunn.

3-    Controller
Regnskapsteknisk sterk med god forståelse for analyse av regnskap og balanse. Må være selvgående, pedagogisk og nysgjerrig og inneha høyere økonomisk utdannelse med hovedfokus på økonomisk styring. 

4-    Administrasjon/HR
Relevant høyere utdanning.
Erfaring fra administrasjon og oppfølging av interne prosesser, interne og eksterne arrangementer, dokumentkontroll og tilrettelegging av systematisk kompetanseutvikling for ansatte.